Viltvoksende valurt

Hvis du skal ut å plukke valurt bør du være sikker på at du plukker den riktige typen. Det er tre sorter som vokser vilt i Norge. Mulig de kan brukes om hverandre, men som vanlig liker jeg å bruke den ordinære medisinske urten til hjemmeapoteket. Jeg dyrker mine valurtplanter fra frø, slik at jeg er sikker på at det er den riktige sorten. HUSK! Valurt bør brukes kun utvortes til liniment, grøtomslag, oljer og salver.

Det er vanlig valurt (symphytum officinale) som blir brukt i urtemedisinen. Klikk på kartet for å få en mer detaljert oversikt. Vokser vanlig valurt i ditt område?

Vanlig valurt

Valurt (Symphytum officinale) er en flerårig urt i rubladfamilien

***Tekst hentet fra Wikipedia

Arten blir opptil 1 meter høy og har lange, tykke stengler med store, tykke blader langs stenglene. På toppen får den klokkeformete blomster som vanligvis er lilla eller blå. En sjelden gang kan de også være gulhvite. Planten danner en tykk og kraftig svart pælerot som er saftig og hvit innvendig. Blomstene er veldig populære hos humlerbier og andre nektarsankende insekter.

Valurt vokser i fuktig eng, langs bredden av elver og innsjøer, og i grøfter og veikanter. Den er utbredt i det meste av Europa, men mangler lengst sør og nord.

Norge har valurt vært mye dyrket som medisin- og fôrplante i mange hager og på bondegårder. Planten inneholder pyrrolizidinalkaloider og anbefales ikke brukt innvortes på grunn av fare for leverskader, kreft og fosterskader. Den trives i alle typer jord og har flere steder forvillet seg. Den kan også dukke opp langs veikanter, på brakkmark, i grøftekanter og på annen kulturmark.

Planten har også blitt populær i økologisk jordbruk. På grunn av det dype rotsystemet henter den opp mineraler fra jorden. Planten brukes derfor mye som jorddekke eller i kompost.

Valurt er registrert forvillet i alle norske fylker, men er vanligst sør på Østlandet og langs sørlandskysten. Den danner tette bestander som fortrenger både vanlige og truede naturlige arter, spesielt på kultureng og grunnlendt kalkmark.

 

Trykk på bildet for å få opp kartet.

Fôrvalurt

Fôrvalurt (Symphytum asperum) er en flerårig urt i rubladfamilien.

Tekst hentet fra Wikipedia

Den blir opptil 180 cm høy. Stengelen og bladene er ruhåret, og stengelen har ikke vingekanter. Bladene er ovale til avlange; de nedre har stilk, mens de øvre er sittende og ikke stengelomfattende. Blomsterknoppene er rosa, men blomstene blir blå.

Arten hører hjemme i Iran og Kaukasia. Den er blitt dyrket både som fôrplante og som prydplante, og finnes forvillet på brakkmark og i åkerkanter i EuropaNord-Amerika og New Zealand.

Fôrvalurt er registrert forvillet i alle norske fylker, men er vanligst sør på Østlandet og langs sørlandskysten. Den danner tette bestander som sannsynligvis fortrenger andre arter.

 

Trykk på bildet for å se kartet.

Mellomvalurt

Mellomvalurt (Symphytum × uplandicum) er en flerårig urt i rubladfamilien

Den er en kulturplante som er oppstått som en hybrid mellom fôrvalurt (S. asperum) og valurt (S. officinale).

Den blir opptil 2 m høy, og stengelen har smale vingekanter nedenfor bladene. Blomstene er først rosa, og blir så blå eller fiolette. Planten er fertil og kan krysse seg tilbake med foreldreartene. Den er blitt dyrket som fôrplante og finnes forvillet i skrenter og på brakkmark.

Mellomvalurt er registrert forvillet i alle norske fylker. Den danner tette bestander som sannsynligvis fortrenger andre arter

 

Trykk på bildet for å se kart

Må ikke forveksles med:

Revebjelle
Revebjelle blad

Revebjelle er giftig og må ikke brukes. Bladene kan ligne på valurtblader tidlig på våren.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *